Επιστροφές ανταλλακτικών μετά παρέλευση 7 ημερών δεν γίνονται δεκτές.

Όροι για να γίνει αποδεκτή η επιστροφή

Για να μπορέσει να γίνει δεκτή η επιστροφή, πρέπει το προϊόν να είναι στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε, να βρίσκεται στην αρχική (εργοστασιακή) του συσκευασία (ακριβώς στη συσκευασία που το είχε αποστείλει η εταιρεία μας – χωρίς αυτή να είναι αλλοιωμένη ή κατεστραμμένη).

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς του προϊόντος.